Kategória ilustrácia - Jedovaté

Jedovaté

Je pravda, že 'niet na svete bylina, aby na niečo nebola', ale pravdou už nie je, že 'čo je prírodné, nemôže poškodiť a ak bylina nepomôže, nepoškodí'. Liečivé rastliny sú preto liečivé, že liečia obsahom svojich účinných látok a ak ich aplikujeme neodborne - indikačne nesprávne, samoliečiteľsky, vo vyšších dávkach a dlhodobo, môžu vyvolať vážne poškodenie organizmu.

Medzi liečivými rastlinami nájdeme aj také, ktoré sú vyslovene jedovaté. Mnohé z nich sa pre ich nebezpečné obsahové látky spracúvajú len priemyselne a podliehajú veľmi striktnému dávkovaniu. Niektoré liečivé rastliny sú jedovaté celé, u niektorých sú jedovaté len určité časti. Táto špeciálna edícia nám umožní zorientovať sa vo svete jedovatých liečivých rastlín.

56 liečivých rastlín