Dr. Kresánek deťom

Šírime radosť s Bylinkovou osvetou.

Tak ako rastlinky začínajú rásť od semienka, aj my v Dr. Kresánek deťom začíname od najmenších. Našim cieľom je spojiť hravý svet detí so základnými pravidlami bezpečného užívania liečivých rastlín. Radi by sme nenásilnou formou oboznámili školákov s liečivými rastlinami, na čo sa používajú, ako sa pestujú, sušia, ako pomáhajú a pred ktorými treba byť obozretný.

Po seriáli Bylinková škôlka prinášame našim školákom projekt metodickej príručky pre základné školy s názvom Byl-IN-ka. Deti si takto budú môcť hravou formou osvojiť základné poznatky o liečivých rastlinách a vyskúšať si, čo všetko s nimi dokážu.

Ak sa vám naše aktivity páčia, budeme radi, ak sa k nim pridáte aj Vy. Prispieť môžete nielen finančným darom, ale aj postrehom, radou či zorganizovaním dobrovoľníckej bylinkovej brigády. Pokiaľ to bude v našich možnostiach všetky Vaše aktivity radi podporíme. Pomôžete aj tým, že budete o nás hovoriť a upozorníte na naše aktivity svoje okolie.

Keďže sme už dávno vkročili do digitálnej doby projekty Dr. Kresánek deťom budú podporené interaktívnou mapou s mobilnou aplikáciou pomocou ktorých, budú všetci môcť prispieť svojimi fotoúlovkami liečivých rastlín, lúk, sadov, parkov či záhrad. A to všetko on-line a s presnými súradnicami.

A to ešte zďaleka nie je koniec.

Na tejto liečivej mape, budeme môcť poukázať aj na zanedbané miesta a zákutia okolo nás, ktoré by sa dali takýmto spôsobom zveľadiť. Sami vieme, že ich nie je málo. Keď začneme o týchto výzvachhovoriť, veríme, že od myšlienky k realizácii potom už nebude ďaleko. Dr. Kresánek DEŤOM urobí všetko preto, aby tomu tak bolo.

Ak máte záujem podporiť náš projekt priamo, môžete tak učiniť prostredníctvom finančného daru na účet občianskeho združenia Dr. Kresánek deťom: 2952881553/0200.

Číslo účtu IBAN: SK8402000000002952881553

Kontakt: Miroslav Kresánek, miroslav@drkresanek.sk, 0911.597983