O spoločnosti

Vedeli ste, že na Slovensku žil a pôsobil jeden odborník, ktorý sa celý život venoval výskumu liečivých rastlín a ich popularizácii?  Jeho najznámejším dielom je Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, ktorý môžeme nájsť v každej štvrtej domácnosti. Jeho práce boli preložené do 11 jazykov, do sveta sa rozbehlo viac ako 1 milón publikácií.

Ten odborník sa volal sa Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc. a bol to náš starý otec.

Už viac ako šesťdesiat rokov sú pre nás liečivé rastliny zdrojom inšpirácie, o ktorú sa radi delíme s ďalšími generáciami.  Preto je nám potešením priniesť všetkým dobrú správu:

Teraz sa odborníkom na liečivé rastliny môže stať každý z nás.

A nielen to. Liečivé rastliny nám prinášajú oveľa viac radosti. Môžeme si z nich vlastnoručne vyrobiť bylinkové mydlo, založiť si vlastný herbár či prilepšiť kávu alebo horúcu čokoládu liečivými Bylinkami lásky. Liečivými rastlinami si môžeme zveľadiť aj predzáhradku či balkón.

Používanie liečivých rastlín má však aj svoju odvrátenú tvár. Súčasná explózia liečby liečivými rastlinami – fytoterapia - dosiahla až nežiaduci záujem laickej verejnosti, pričom vychádza zo správnej zásady, ale aj z veľkého omylu: je pravda, že "niet byliny, ktorá by na niečo nebola", ale nie je pravda, že "čo je prírodné, nemôže škodiť, a ak bylina ne­pomôže, nepoškodí".

Liečivé rastliny totiž liečia obsahom svojich účinných látok. Ak ich apliku­jeme neodborne, samoliečbou, indikačne nesprávne, vo vyšších dávkach, v nesprávnej kombinácii s inými liečivami a dlhodobo, môžu vyvolať vážne poškodenie organizmu. Takisto neplatí, že čo pomáha dospelému, v menšej dávke pomôže aj deťom. Existuje veľa liečivých rastlín, ktoré sú pre deti priam nevhodné.

Našou filozofiou je, že Liečivé rastliny, by mali v prvom rade prinášať radosť, dôraz kladieme na prevenciu a až potom prichádza na rad fytoterapia. Našim cieľom je radosťou odstrániť a prevenciou predísť všetkým ochoreniam i neduhom našej spoločnosti.

Veríme v liečivú silu prírody a vo vedecké poznatky podporené desaťročiami výskumnej práce. Takisto veríme, že Dr. Kresánek bude pre Vás naďalej relevantným zdrojom informácií v oblasti bezpečného používania liečivých rastlín.