Systémy zdravia

ilustrácia

Zázrak zvaný silice IX. - Skladovanie, čistota, miešanie, náhrady

V tomto blogu sa dočítate o skladovaní, čistote, miešaní, rozpustnosti a náhradách silíc. Každá silica má svoje aktívne účinné zložky a tie majú veľa funkcií – zmäkčujúcu, ochrannú, antiseptickú, dezinfekčnú a iné a to nijaká syntetická ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice VIII. - terapeutické skupiny silíc

Podľa použitia možno najvýznamnejšie silice alebo rastliny s ich obsahom zadeliť do hlavných terapeutických skupín: prostriedky dráždiace kožu, antiflogistiká, expektoranciá stomachiká, karminatíva, diuretiká, antiseptiká, dezinficienciá, ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice VII. - prehľad podľa prevládajúcej zložky

Pre lepšie pochopenie použitia rastlín s obsahom silíc a samých silíc uvádzame prehľad podľa prevládajúcej zložky alebo zložiek jednotlivých najčastejšie používaných silíc.
ilustrácia

Zázrak zvaný silice VI. - nositelia vône

Klasifikácia silíc podľa chemického zloženia je ťažká. Zriedkakedy v silici prevláda jedna určitá látka.Nositeľom pachu – vône však zvyčajne býva zložka zastúpená v nepatrnom množstve.Silice často menia farbu, zvyšuje sa ich hustota a ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice V. - chemické zloženie

Chemické zloženie silíc: iba zriedka sú to látky jednoduché (sulfidy a tioglykozidy), ide skôr o bohaté zmesi látok (deriváty fenylpropanu, deriváty terpénov, terpenoidy, niekedy aj ich zmesi). U silíc musíme prísne dodržiavať koncentráciu a ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice IV. – Získavanie silíc

Silice sa dajú získať destiláciou vodnou parou, destiláciou vodou alebo extrakciou organickými rozpúšťadlami, či tukmi. Silice chránia rastlinu pred škodcami a lákajú opeľovačov.
ilustrácia

Zázrak zvaný silice III. – Definícia a výskyt silíc

Definícia silíc je ťažká pre ich heterogenitu yložiek. Poynáme asi 3000 druhov silíc. Niekotré čeľade majú výraynejší podiel silíc- napríklad: borovicovité, hluchavkovité, ďumbierovité, pieporovité, vavrínovité, rutovité, myrtovité, astrovité ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice II. – História silíc

História používania silíc je dlhá a bohatá, siaha do starovekých kultúr Egypta, Číny a Indie, kde si ich vysoko cenili. Používali sa v aromoterapii, pri konzervácii i balzamovaní a neskôr aj ako antiseptiká.
ilustrácia

Zázrak zvaný silice I. – Čo sú silice a aké majú uplatnenie.

Silice sa využívajú pri meditáciách, na relaxáciu, na liečenie chorôb, pri inhaláciách, na masáže, kúpele, v kozmetike, ako súčasť voňaviek, pri významných obradoch, Každý človek reaguje na zmeny okolia, a aj na rozličné čuchové vnemy rôzne. ...
ilustrácia

História terapeutických systémov X. - Fytoterapia 16. - 18. storočia

Medicína 16. až 18. storočia bola značne ovplyvnená fytoterapiou. V tom čase sa prijali aj zákony na posilnenie profesionálnych lekárov, liečiť mohol iba ten, kto mal na to príslušné vzdelanie, a tak sa medzera medzi lekármi a bylinkármi fytoterapeutmi ...

Stránky