Blog

ilustrácia

10 RÁD AKO BEZPEČNE UŽÍVAŤ LIEČIVÉ RASTLINY

Je pravdou, že každá rastlina má svoje uplatnenie, ale zďaleka neplatí, že rastlina ktorá nám nepomôže nemôže uškodiť. Preto uvádzame 10 rád ako bezpečne užívať liečivé rastliny.
ilustrácia

Vidiek žije!

Pripravujeme veľkú udalosť v poľnohospodárskom svete, lebo Vidiek žije! Všetko vypukne vo štvrtok, 19. novembra v Nitre.
ilustrácia

Zázrak zvaný silice IX. - Skladovanie, čistota, miešanie, náhrady

V tomto blogu sa dočítate o skladovaní, čistote, miešaní, rozpustnosti a náhradách silíc. Každá silica má svoje aktívne účinné zložky a tie majú veľa funkcií – zmäkčujúcu, ochrannú, antiseptickú, dezinfekčnú a iné a to nijaká syntetická ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice VIII. - terapeutické skupiny silíc

Podľa použitia možno najvýznamnejšie silice alebo rastliny s ich obsahom zadeliť do hlavných terapeutických skupín: prostriedky dráždiace kožu, antiflogistiká, expektoranciá stomachiká, karminatíva, diuretiká, antiseptiká, dezinficienciá, ...
ilustrácia

Ako hľadal krtko pre myšku Chamomilu a našiel ju „doma“

Rumanček kamilkový je jednou z najstarších liečivých rastlín. Má spazmolytický, karminatívny, antiflogistický a stomachický účinok. Vnútorne sa používa na črevné, žalúdočné ťažkosti, kŕče, zápaly, zvonku na omývanie, kúpanie, obklady, ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice VII. - prehľad podľa prevládajúcej zložky

Pre lepšie pochopenie použitia rastlín s obsahom silíc a samých silíc uvádzame prehľad podľa prevládajúcej zložky alebo zložiek jednotlivých najčastejšie používaných silíc.
ilustrácia

Zázrak zvaný silice VI. - nositelia vône

Klasifikácia silíc podľa chemického zloženia je ťažká. Zriedkakedy v silici prevláda jedna určitá látka.Nositeľom pachu – vône však zvyčajne býva zložka zastúpená v nepatrnom množstve.Silice často menia farbu, zvyšuje sa ich hustota a ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice V. - chemické zloženie

Chemické zloženie silíc: iba zriedka sú to látky jednoduché (sulfidy a tioglykozidy), ide skôr o bohaté zmesi látok (deriváty fenylpropanu, deriváty terpénov, terpenoidy, niekedy aj ich zmesi). U silíc musíme prísne dodržiavať koncentráciu a ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice IV. – Získavanie silíc

Silice sa dajú získať destiláciou vodnou parou, destiláciou vodou alebo extrakciou organickými rozpúšťadlami, či tukmi. Silice chránia rastlinu pred škodcami a lákajú opeľovačov.
ilustrácia

Zázrak zvaný silice III. – Definícia a výskyt silíc

Definícia silíc je ťažká pre ich heterogenitu yložiek. Poynáme asi 3000 druhov silíc. Niekotré čeľade majú výraynejší podiel silíc- napríklad: borovicovité, hluchavkovité, ďumbierovité, pieporovité, vavrínovité, rutovité, myrtovité, astrovité ...
ilustrácia

Zázrak zvaný silice II. – História silíc

História používania silíc je dlhá a bohatá, siaha do starovekých kultúr Egypta, Číny a Indie, kde si ich vysoko cenili. Používali sa v aromoterapii, pri konzervácii i balzamovaní a neskôr aj ako antiseptiká.
ilustrácia

Zázrak zvaný silice I. – Čo sú silice a aké majú uplatnenie.

Silice sa využívajú pri meditáciách, na relaxáciu, na liečenie chorôb, pri inhaláciách, na masáže, kúpele, v kozmetike, ako súčasť voňaviek, pri významných obradoch, Každý človek reaguje na zmeny okolia, a aj na rozličné čuchové vnemy rôzne. ...

Stránky