Kategória ilustrácia - Stromy

Stromy

Vedeli ste, že medzi liečivé rastliny patrí aj mnoho stromov?

Veru, liečivé rastliny to nie sú len bylinky, ale aj stromy, kry, huby či lišajníky.

Stromy tvoria nielen významné krajinné prvky, ale sú aj dôležité lesné dreviny. Odnepamäti si ich ceníme nielen ako symbol sily a krásy lesa, zasväcovali sa najvyšším bohom alebo sa im prisudzovali magické vlastnosti.

Pri zbere liečivých častí treba dať však pozor, aby sme ich prílišným využívaním nepoškodili. Niektoré liečivé stromy sú chránené a zber je takisto zakázaný v chránených lokalitách. Tak ako napokon aj pri iných liečivých rastlinách k ich využívaniu treba istú mieru odbornosti. Veľakrát sa účinné obsahové látky zo stromov dajú získať len priemyselným spracovaním.

Takže všetci milovníci liečivých rastlín hlavu hore, liečivá krása sa neukrýva len pri našich nohách, ale aj nad našimi hlavami.

53 liečivých rastlín