Lipa malolistá

Tilia cordata Mill.

Zberaná časť I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Tiliae flos Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - kvet Ikona zber - kvet Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa
Legenda:Ikona kvet kvet

Botanický popis

Lipa malolistá má listy takmer lysé (len na spodnej strane pri žilkách sú zväzočky chlpov sfarbených do hrdzavá). Súkvetie má 5 - 10 kvetov. Plody sú guľaté kožovité nažky.

Lipa veľkolistá sa niekedy pokladá za kultúrnu formu 1. malolistej a spolu figurujú ako 1. európska — Tilia europaea L. p. p. Pre zber sú prípustné aj krížence a Tilia euchlora Koch — 1. zelenkastá s listami na rube bledými, na líci tmavozelenými a lesklými, asi kríženec 1. malolistej a 1. kaukazskej, nie však iné druhy, najmä 1. striebristá (Tilia tomentosa Moench), ktorá sa pestuje v parkoch a konáriky i mladé listy má striebristo ochlpené.

Výskyt

Rastie predovšetkým na plytkých kamenistých pôdach, často aj v listnatých lesoch.