Zázrak zvaný silice IV. – Získavanie silíc

5. Máj 2015

Zázrak zvaný silice IV. – Získavanie silíc

Silice sa dajú získať destiláciou vodnou parou, menej destiláciou vodou (napr. terpertín – Terebinthinae aetheroleum (rectificatum) z terpentínového balzamu – Balsamum terebinthinae). Destilácia vodou sa používala veľmi často, dnes sa od nej upúšťa pre zmeny v zložení silice – silice sú tmavšie. Metóda je vhodná pre materiál s obsahom relatívne stálych silíc a s dobrou výťažnosťou. Šetrnejšia je destilácia vodnou parou a tá sa používa tam, kde je priamy var vody nežiaduci. Rozdrobený materiál sa v destilačnej nádobe preleje vodou a do zmesi sa vháňa vodná para. Častejšie sa však ešte čerstvý a vlhký materiál (napr. listy alebo vňať mäty piepornej) umiestni na rošt alebo d drôteného koša a cezeň sa vháňa vodná para. Prchavé látky – aj s vysokým bodom varu, vodná para strháva do chladiča, kde kondenzujú a v kondenzátore sa silica oddeľuje od aromatickej vody (tzv. florentínska fľaša a aromatická voda = aqua aromatica

Mäta pieporná

Destiláciou získané silice sa zložením obsahových látok líšia od pôvodných alebo získaných extrakciou. Z materiálov, kde je silice veľa a je lokalizovaná najmä v povrchových partiách, v oplodí – napr. v citrusových plodoch, ako sú citróny, pomaranče, mandarínky, limety, bergamoty a pod., získavajú sa silice najčastejšie lisovaním a následným filtrovaním. Ďalší spôsob je získavanie extrakciou organickými rozpúšťadlami a najšetrnejší, ale zdĺhavý je extrakciou tukmi – enflerage, anflerážou, ktorou sa získavajú najjemnejšie silice pre voňavky; silicový materiál sa rozostrie na tenkú vrstvu tuku a vyprchávajúca silica sa absorbuje do tuku pod ním i nad ním a potom sa z tuku extrahuje (liehom).

A význam silíc pre rastlinu? Azda najväčší je v tom, že rastlinu chránia pred škodcami, či živočíšnymi alebo mikrobiálnymi, a lákajú opeľovačov. Za tepla sa vyparujú, čím vytvárajú okolo rastliny ochranné ovzdušie – auru, a to ju pravdepodobne chráni pred baktériami, hubami a inými škodcami a zároveň ju chráni aj pri extrémnych teplotách a rovnako pred inými rastlinnými druhmi, ktorým zabraňuje rásť v jej blízkosti, alebo naopak – navzájom sa podporujú.

Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.,

Súvisiace liečivé rastliny