Zázrak zvaný silice IX. - Skladovanie, čistota, miešanie, náhrady

29. Máj 2015

Zázrak zvaný silice IX. - Skladovanie, čistota, miešanie, náhrady

Silice sa skladujú v sklenených alebo kovových eloxovaných nádobách (pokrytých tenkou, pevne prilipnutou vrstvou oxidu hlinitého), najlepšie celkom naplnených, chránených pred svetlom, lebo jeho vplyvom, vzdušným kyslíkom a za prítomnosti stôp vody niektoré ich zložky ľahko oxidujú a polymerujú – živičnatejú. Podobne treba skladovať aj liečivé rastliny s obsahom silice v dobre zatvorených nádobách, oddelene od ostatných, na suchom, nie veľmi teplom mieste. Ich dĺžka skladovania by nemala vo väčšine prípadov presahovať rok.

Každá silica má charakteristický pach a chuť a z fyzikálnych konštánt hustotu, index lomu, optickú aktivitu a pod., čo sa prísne hodnotí – terapeutické uplatnenie platnými liekopismi. Charakteristickým znakom je aj rozpustnosť – dôležitá najmä v liehu určitej koncentrácie, silica musí bezo zvyšku vyprchať a nesmie obsahovať cudzorodé zložky (stopy vody, oleje, ťažké kovy, iné silice a pod.).

Extrakcia silíc je pomerne zložitá a finančne nákladná. Metódy izolácie sú časovo náročné, prácne, vyžadujú odbornú obsluhu komplikovaných a drahých zariadení a najkvalitnejšie materiály na izoláciu. Na vydestilovanie silice sú niekedy potrebné obrovské množstvá rastlinnej suroviny. Napríklad na výrobu 25 ml ružovej silice sa spotrebuje asi 115 kg ružových lupienkov – extrahovanie silíc doma je v podstate nemysliteľné.

Obr.: Ruža

Pokrok v chémii však umožnil falšovanie prírodných silíc prímesou synteticky vyrobených. Tie sú vhodné iba na parfumovanie kozmetických prípravkov alebo na zostavovanie určitých vonných kompozícií, nie na terapeutické alebo aromaterapeutické účely. Podobne sa nesmie miešať silica s lacnejšou silicou podobnej vône. V súčasnosti sa uskutočňujú pokusy vytvoriť syntetickú esenciu ako náhradku za silice. Niektoré vône sa dajú umelo napodobniť a uplatňujú sa v kozmetickom a potravinárskom priemysle. Náhradky však pravé silice v terapeutickom pôsobení nenahradia – každá silica má svoje aktívne účinné zložky a tie majú veľa funkcií – zmäkčujúcu, ochrannú, antiseptickú, dezinfekčnú a iné a to nijaká syntetická látka nevie a nemôže nahradiť.

Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.,