Dr.Kresánek deťom

ilustrácia

Dr.Kresánek deťom na Dobrom trhu

Na ostatnom Dobrom trhu v Starej tržnici sme v detskom tvorivom kútiku spolu s deťmi vysiali semená byliniek ale aj okrasných kvetov a semien zelenín.