Vidiek žije!

24. Október 2015

Vidiek žije!

Pripravujeme veľkú udalosť v poľnohospodárskom svete, lebo Vidiek žije! 

Konferencia sa bude venovať dôležitým aspektom, ktoré sú nevyhnutné pre ozdravenie, posilnenie a prebudenie slovenského agro rezortu k životu. 
Veríme, že spoluprácou všetkých prvkov tvoriacich vertikálu sa nám podarí dosiahnuť cieľ, o ktorý sa usilujeme všetci: zdravý, udržateľný život na vidieku a oživenie slovenského poľnohospodárstva, výroby a spracovania potravín. 
Zoznam hostí a prierez tém bude preto veľmi komplexný, svoj priestor tu dostanú ako farmári, spotrebitelia, akademici, médiá tak i politici.Program: 
10:00 - 10:30 Vidiek žije! slávnostné otvorenie 

10:30 - 11:30 Privítanie a predstavenie aktivít
predstavenie všetkých aktivít a plánov VP, ARVI, SPU

11:30 - 12:00 Vidiecka platforma rastie 
slávnostné prijímanie nových partnerov Vidieckej platformy

12:00 - 13:00 Obed 
štýlom švédskych stolov z farmárskych produktov z regiónov

13:00 - 16:00 Ako vidiek žije? Ako bude vidiek žiť ďalej? 
workshopy na témy: pôda, stratégia a koncepcia, nový legislatívny rámec pre malého farmára, PRV, zdravé školské stravovanie, vzdelávanie, financovanie a biznis plány

16:00 - 16:30 Vidiek ožíva? Áno! 
predstavenie možností odbytu farmárskych produktov, grantové schémy

16:30 - 17:00 Občerstvenie z regiónov

17:00 - 18:30 Adela Banášová žije vidiek 
vtipná, ale seriózna diskusia so zástupcami relevantných politických subjektov o návrhoch a riešeniach pre slovenský vidiek

19:30 - 22:00 Veselica s kapelou Buchajtramka


Počas celého dňa budú k dispozícii tzv. kontaktné body:
- kto chce predať/prenajať pôdu - kto chce kúpiť/zobrať do prenájmu pôdu
- pomoc s biznis plánom, financovaním, úvermi
- dotazníky
- poradňa ku PRV
- stánky debničkárov
- stánky partnerov

Prosíme vás o jednoduchú registráciu cez priložený link - vďaka: 
http://goo.gl/forms/n6wFPB2NDj

Konferenciu organizuje Vidiecka platforma, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Národná sieť rozvoja vidieka
www.vidieckaplatforma.skwww.uniag.skwww.nsrv.sk

Súvisiace liečivé rastliny