Bezpečné užívanie liečivých rastlín

Ak chcete správnu a odbornú informáciu, ako užívať liečivé rastliny, obráťte sa na zodpovedného odborníka, napr. lekárnika a nie na laikov – tzv. bylinkárov. Iba odborník s patričným odborným vzdelaním je schopný a oprávnený poskytnúť vám správne informácie.

Ak vôbec chcete užívať nejakú liečivú rastlinu, presvedčte sa najskôr o jej totožnosti a pravosti a o možnostiach liečebného uplatnenia.

Na to potrebujete odbornú literatúru,  príp. poradu odborníka, znalca pravosti liečivých rastlín. Odbornú literatúru  o liečivých rastlinách kupujte iba v renomovaných vydavateľstvách od známych autorov, pričom ich údaje recenzovali ďalší odborníci. Uvádza sa to v diele pri podrobnostiach o autorovi a jeho publikácii.

Na to potrebujete vedieť aj správny odborný názov liečivej rastliny, o ktorú sa zaujímate, a pre istotu aj odborné dvojslovné latinské pomenovanie, aby nedošlo k zámene alebo k omylu pri určovaní (napr. púpava lekárska – Taraxacum officinale – ľudove aj mlieč, čo je názov aj pre celkom iné, dokonca jedovaté rastliny).

Odporučenú dávku treba dodržiavať a nikdy ju neprekračovať.

Mnohí ľudia veria, že ak je liečivá bylina čo len trochu dobrá, jej väčšia dávka musí byť ešte lepšia. Nesprávne. Odporučená dávka sa totiž zistila odborne, vedecky, často stáročným užívaním, prípadne klinickými prieskumami – pokusmi na zvieratách a pod. Neprivádzajte sa preto sami do nebezpečenstva pri užívaní väčších množstiev, ako uvádza návod.

Rovnako je platné všeobecné pravidlo: ak užívate kúpený prípravok (čajovinu, tinktúru, tabletky alebo kapsuly), musíte starostlivo dodržať v balení pripojené pokyny alebo návody uvedené na obale.

Rešpektujte a dodržujte vašu individualitu – svojráznosť. 

Individualita je až priveľmi rozdielna. Môžete mať precitlivenosť na jednu alebo viac bylín alebo sa u vás vyvinuli iné neobyčajné spätné účinky či reakcie. Ak užívate nejakú liečivú rastlinu  alebo fytoprípravok, musíte byť ostražití voči nečakaným vedľajším škodlivým účinkom, ako sú napr. brušné kŕče, hnačka, bolesť hlavy, svrbenia, vyrážky a pod. 

Musíte si včas všimnúť takýto neobyčajný príznak, ktorý sa objaví v spojitosti s užívanou liečivou rastlinou. Okamžite treba prestať s jej užívaním a o nečakaných príznakoch a o nežiaducom vedľajšom účinku sa poradiť s vaším ošetrujúcim lekárom.

K to je najviac precitlivený na liečenie bylinami?

Obvykle sú to ľudia, čo majú sennú horúčku, s ktorou býva často spojená precitlivenosť (ako je napr. astma a ekzémy), tí, čo chovali včely alebo trpia na skutočnú precitlivenosť so spätným účinkom nazývaným odborne anafylaxia (precitlivenosť organizmu na cudzorodú bielkovinu). Anafylaxia vopred nič mimoriadne nepredpokladá, netvrdí, že liečivé byliny spôsobia precitlivenosť, ale jednako je to vzdialená možnosť.

Dôležitým symptómom sú predovšetkým ťažkosti s dýchaním. Ak sa vyvinie nejaký problém s dýchaním, vyvoláva tento stav podozrenie z anafylaxie a vyžaduje okamžitý lekársky zákrok. Inak prejav anafylaxie môže byť aj osudný.

Každý by si mal byť vedomý a byť dobre informovaný o možných vedľajších nečakaných (spätných) účinkoch.

Aj keď netrpíte na precitlivenosť, môžete byť neobyčajne citlivý na jednu alebo viac liečivých bylín. Lekári odborne nazývajú tento „spätný účinok“ označením idiopatia (idiopatia – choroba, ktorá nie je dôsledkom inej choroby). „Idiopatické spôsoby“ je termín v lekárskom žargóne pre „bez vedomia si príčiny“ – inými slovami je to práve jedna z nečakaných reakcií.

Zrazu sa môžu vyskytnúť nepríjemné nečakané reakcie na nejakú bylinu, ktorá je všeobecne uznávaná a zaručene neškodná. Aj to sa stáva. Treba preto venovať pozornosť svojmu organizmu. Ak máte podozrenie, že bylina vyvoláva nežiaducu reakciu, treba zastaviť jej užívanie a ďalšie konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Ak je váš vek nad 65 rokov, treba začínať s nízkymi dávkami.

Čím sú ľudia starší, postupne sa stávajú citlivejší (sú tzv. rizikoví pacienti s geriatrickou interakciou). Ľahšie podľahnú efektívnej droge, a preto by im mala postačiť celkom nízka dávka. Naviac starší ľudia často užívajú aj iné lieky.

Treba preto začínať s nízkymi dávkami liečivých rastlín – zmenší sa tým aj nebezpečenstvo nečakanej „nepriateľskej“ interakcie (vzájomného pôsobenia) byliny spolu s užívanými liekmi. Prípadné zvýšenie dávky liečivých rastlín po overení účinnosti sa vždy môže uskutočniť neskoršie.

Tehotná žena alebo dojčiaca matka môže liečivé rastliny užívať iba po porade s profesionálnym odborníkom.

Je aj niekoľko rastlín bez škodlivých účinkov, ako napr. ostružina – malina, ale tehotné ženy alebo dojčiace matky by zásadne nemali užívať liečivé rastliny bez porady s lekárom. Liečivé rastliny užívané bez problémov dospelými môžu totiž poškodiť ešte nenarodený plod a novorodenca.

Gravidná žena a dojčiaca matka, ak sa chce poskúsiť o nejaké „herbárové čary“, môže tak urobiť len po dohode s profesionálnymi odborníkmi na klinike a s veľkou obozretnosťou.

Nedávať na užívanie žiadnu liečivú rastlinu deťom pod 2 roky.

Ak nejaký herbár tvrdí, že liečivé rastliny sú vhodné pre deti od 6 mesiacov a staršie, treba dodržať iné, konzervatívne stanovisko. Vhodné sú iba niektoré liečivé rastliny, napr. proti nadúvaniu pôsobiaci fenikel či rasca. Máloktorý zoznam však obsahuje škoricu, rumanček, brusnicu, kôpor, ďumbier a i., pri ktorých treba byť obozretný. Nemožno teda dať dieťaťu užívať akúkoľvek liečivú rastlinu podľa liečebného návodu pre dospelého, iba v zníženej dávke.

Ak má dieťa užívať prípravok z liečivej rastliny, treba ju dávkovať predovšetkým podľa vhodnosti liečivej rastliny pre dieťa a jednak podľa jeho hmotnosti (pri hmotnosti asi 5 kg je to asi 1/3 dávky pre dospelého – vyráta to odborník!) a prípravok riediť.

Veľmi dôležitý faktor pri užívaní liečivých rastlín je interakcia – vzájomné pôsobenie súčasne užívaných liečiv – liekov (interakcia vplyvom rastlinných liečiv). 

Tento faktor sa donedávna vôbec nebral do úvahy. Súborné a najpodrobnejšie informácie má dielo Kriška, M. a kol.: Memorix klinickej farmakológie, vyd. SAP, Bratislava 2002. Veľmi dôležité pritom je najmä neužívať rovnako účinnú liečivú rastlinu, ako sú lieky, ktoré súčasne predpísal lekár na liečené ochorenie.

Napríklad k užívanému lieku s antidepresívnym (vitalizačným, aktivačným) pôsobením alebo na vysoký krvný tlak bez súhlasu ošetrujúceho lekára nemožno užívať liečivú rastlinu, ako je ľubovník (třezalka) bodkovaný. Ak máte predpísaný liek proti krvnej zrážanlivosti (antikoagulans), ako je bežne známy aspirín, k vášmu liečeniu nie je vhodné pridávať napr. obyčajný cesnak.

Rovnako k užívanému upokojujúcemu lieku (trankvilizéru) nie je vhodné svojvoľne si naordinovať rastliny s podobným pôsobením, ako je v súčasnosti „módna“ kava (kava–kava) alebo iné.

Prv ako začnete rastlinnú liečebnú kúru, dva razy si to rozmyslite.

Treba byť mimoriadne opatrný, keď sa nanovo objaví kedysi obľúbená rastlina alebo stará rastlina s novým používaním. Tak napr. r. 1990 sa dokázalo, že ľubovník bodkovaný možno uplatniť ako antidepresívum (s vitalizačným, aktivačným pôsobením). Zistenie doslova „letelo“ a ľubovník sa okamžite stal až pripopulárny a hromadili sa jeho zásoby. Vtedy si len „jedna osoba z milióna“ spomenula, že má aj vedľajšie nepríjemné vlastnosti a zabudlo sa aj na jeho nežiaduce interakcie.

Pri aplikácii a užívaní silíc treba zvýšenú opatrnosť.

Aromatické liečivé rastliny alebo silice sú veľmi koncentrované a už malé množstvá alebo aj veľmi nízke dávky môžu spôsobiť ťažkosti až uškodiť. Iba malé množstvo alebo dávka – napr. malá lyžička silice – môže zapríčiniť aj smrť. Mnoho rastlinných druhov silíc je voľne prístupných obchodne. Ich najlepšie využitie je lokálne – miestne.

Ak máte k nim prístup, užívajte naraz iba kvapku alebo dve. Rastlinné silice treba bezpečne a dobre skladovať mimo dosahu detí.


Venovať pozornosť príznakom toxickosti – jedovatosti.

Ak sa pri užívaní alebo inej aplikácii fytoprípravku vyskytnú po hodine alebo dvoch žalúdočné ťažkosti, nevoľnosť, hnačky alebo bolesť hlavy, treba ihneď zastaviť užívanie a sledovať, či symptóm mizne, prípadne klesá. Keď ste na pochybách, treba volať vaše liečebné stredisko a opísať ťažkosti alebo navštíviť vášho lekára.

O (svojvoľnom) užívaní a prípadnej kombinácii užívaných prípravkov treba informovať ošetrujúceho lekára. V lekárskej poradni treba oznámiť lekárovi, ktorú liečivú rastlinu chcete užívať a prečo. Včasnou informovanosťou sa predíde stavu vznikajúcemu z interakcie liečivá rastlina – liek.


Prerušiť užívanie antikoagulačne účinnej liečivej rastliny skôr, ako pôjdetena kontrolné vyšetrenie do ordinácie.

Ak máte čas určený podľa plánu na kontrolné vyšetrenie (spojené napr. s odberom krvi a i.), treba prestať užívať antikoagulačne účinnú rastlinu (zamedzujúcu krvné zrážanie) najmenej 2 týždne dopredu. Antikoagulačne pôsobiaca liečivá rastlina je napr. cesnak, ďumbier, pupalka dvojročná, kurkuma a i.

Potenciálne problematické liečivé rastliny.

Niektorá liečivá rastlina je na užívanie vhodnejšia a viacej obľúbená ako iná. Užívateľ by sa teda mal dôverne zoznámiť s každou rastlinou, ktorú chce akokoľvek aplikovať, a zistiť, či sa nemôžu vyskytnúť mimoriadne reakcie pri jej použití. Takýchto liečivých rastlín je však celý rad a pri ich užívaní treba zachovať určité zásady. Sú to najmä:

Stimulanciá – vzpružujúce prostriedky. Väčšina povzbudzujúcich liečivých rastlín môže zapríčiniť ťažkosti. Treba sa vyvarovať užívania viac ako jednej z takýchto rastlín. Žiadna sa nesmie užívať s alkoholom.

Rastlina s povzbudzujúcou účinnosťou je napr. ženšen – ginseng a všetky, ktoré obsahujú kofeín, ako káva, čaj, kakao (čokoláda), maté alebo kola. Nesmú presahovať odporučené dávkovanie. V šálke s ich záparom sa nachádza kofeín, preto sa nesmie piť viac, ako sa odporúča užívať.

Navyše sa nesmú súčasne kombinovať v čajovine dve alebo ďalšia povzbudzujúca rastlina. Ich účinky sa vzájomne kumulujú – spájajú.

Ďalšia skupina sú obľúbené laxatíva. Aloa, krušina, rešetliak alebo senna, všetky tieto fytoterapeutiká obsahujú  laxatívne účinné  antrachinóny. Majú odporučené maximálne dávky, vedia vyvolať aj konzistenčne potrebnú stolicu, môžu však zapríčiniť ťažkosti, ako sú prudké preháňania, žalúdočné ťažkosti a pod. 

Vo väčších neprimeraných dávkach môžu byť príčinou až krvavých hnačiek a celého radu iných problémov. Zápcha je však veľkým problémom mnohých.

Laxatíva majú za úlohu urobiť nápravu a často znamenajú posledné útočište. Nie je to však až také jednoduché. Predovšetkým treba dodržať aj určité, aspoň základné pravidlá, zachovávať potrebnú diétu, mať určitý výber jedál, piť viacej tekutín a mať aj viacej pohybu.

Na raňajky sú vhodné cereálie, vhodná rastlina na užívanie je semeno skorocela blškového – psyllium, ktoré je obyčajne k dispozícii vo voľnopredajných výrobkoch (ako je napr. Metamucil).

Či toto a laxatíva, ako je aloa, senna a pod., môže poskytnúť dostatočnú úľavu, či treba vyskúšať chemický prečisťujúci prostriedok, a aký, to posúdi lekár. Ak však potrebujete takýto prípravok užívať viac ako raz týždenne, treba sa rozhodne poradiť s lekárom. Väčšina laxatív je totiž návyková (napr. ricínový olej vo svojej domovine sa používa ako bežný pokrmový olej – na domorodcov nepôsobí laxatívne, ale na cudzincov áno).

Trankvilizátory a sedatíva – upokojujúce a utišujúce lieky. Práve tak ako nadmerná stimulácia môže byť nebezpečná, tak si možno poškodiť nadmerným podávaním upokojujúcich liekov. Rastlinné trankvilizéry, upokojujúce látky a látky utišujúce  aj bolesti obsahuje napr.  valeriána, chmeľ, levanduľa, mučenka a i.

Vyvarovať sa treba užívania viac ako jednej z týchto bylín, užívať ich len obmedzený čas a aj na lekársky predpis, a to či ústne, v odvaroch a pod. Rastliny sa nesmú kombinovať s alkoholom, ktorý je veľmi potenciálny trankvilizéror a s farmaceutickými trankvilizátormi alebo s upokojujúcimi liekmi.

Nemožno pochybovať o tom, že v budúcnosti bude viac takýchto rastlín, ale môže byť nebezpečné dať na titulky a reklamy v novinách, že liečia aj iné choroby, ak sú v kombinácii s ďalším liekom. Poradami s odborníkmi a pomocou údajov v serióznom diele je každý schopný zbaviť sa svojich problémov.

Byliny – liečivé rastliny v titulkoch zahraničných odborných časopisov. Na záver ešte ako zaujímavosť niekoľko správ zo zahraničných odborných časopisov, ktoré uverejnili na titulných stranách najnovšie novinky z výskumu niektorých liečivých rastlín!

Vo februári r. 2000 britský lekársky časopis – British medical journal Lancet publikoval pozitívne výsledky prieskumu National Institutes of Health (Národný inštitút zdravia) ľudového použitia ľubovníka bodkovaného chorými, ktorí sú HIV–pozitívni (vírus spôsobujúci chorobu AIDS). Ukazuje sa že tento obľúbený bylinný antidepresant má priaznivé vplyvy na liečenie AIDS. Bylina tiež znižuje krvný tlak, v krvi obsah inhibítora proteázy (enzým katalyzujúci – urýchľujúci štiepenie bielkovín) a môže tak zamedzovať jeho efektívnosť.

V tom istom časopise Lancet švajčiarski vedci upozornili na ľudové odporúčanie užívania ľubovníka, ktoré nie je vhodné pri transplantovaní  orgánov, pretože ľubovník potláča aj imunitu cyklosporínu a treba sa ho vtedy vyvarovať. Rastlina môže zasahovať do pôsobenia cyklosporínu a zabraňovať transplantácii. Preto sa nesmie užívať pred každou operáciou.

Roku 2000 sa tiež publikovali práce praktických lekárov o cesnaku, ktorý má potenciál antibiotika a znižuje obsah cholesterolu. Uvádzajú, že k liečivej hodnote cesnaku pribúda aj to, že predstavuje prirodzený antikoagulačný prostriedok a významne ruší krvnú zrazeninu. Pre ľudí v nebezpečenstve srdcového ataku, môže byť podporou, pretože pomôže zabrániť tvorbe krvných zrazenín, ktoré „spúšťajú“ infarkty. Ak sa užíva pravidelne, môže však vyvolať komplikácie pri krvácavosti. Praktický lekár musí vysadiť cesnak z užívania 2 týždne skôr, ako sa má sa konať plánovaný chirurgický zákrok.

Čínska efedra – ma huang – predstavuje tiež nebezpečenstvo. V nízkych dávkach odporúčaných dôveryhodnými bylinkármi ma huang „otvára“ prieduškovú pasáž, dávka predchádza astme, ako aj nachladeniu spôsobenému chladom a chrípkou. Ale efedra je tiež výkonným povzbudzovateľom a mnohí konzumenti pri vysokom predávkovaní prekračujú amfetamínové normy. Vtedy môže rastlina zapríčiniť srdcové problémy až smrť. FIDA uvádza, že v rokoch 1993 až 2000 asi 30 mladých ľudí, ktorí sa liečili efedrou, zomierali od jej predávkovania.

Čo povedať o senne, rastlinnom laxatíve? FIDA dokumentovala aj brušné kŕče, krvavú stolicu, možnosť porušenia elektrolytickej rovnováhy a to aj pri pravidelnom užívaní a primeranom dávkovaní až do pozoruhodne vysokých dávok.

Položme si teda otázku: môžu herbárové údaje zapríčiniť problémy?

Je zrejmé, že áno. Preto každá takáto kniha by mala obsahovať extenzívne informácie o istote a o vedľajších účinkoch pri užívaní každej opisovanej rastliny. Pri každom použití lieku – aj rastlinného, musí byť istota aplikácie, pretože lieky môžu zapríčiniť mnohoráz viac škody ako osohu.