História terapeutických systémov V. - Ájurvéda.

3. Marec 2015

História terapeutických systémov V. - Ájurvéda.

Indická veda o živote – ájurvéda (z indického ajur – život a véda – veda, poznanie) – poznanie, ako sa má žiť, sa pozerá na chorobu ako na poruchu stavu rovnováhy, ktorú treba obnoviť pomocou bylín a diéty. Najstaršie texty pochádzajú z rokov 2500 pred n. l. Spája podobne ako starogrécka a čínska medicína mikrokozmos jednotlivca s vesmírom. Centrom sústavy sú tri prvotné sily: prána – dych života, agni – duch svetla alebo ohňa a sóma – prejav harmónie, lásky a súdržnosti.

Hmotu tvorí päť základných prvkov: zem, voda, oheň, vzduch a éter – hmlisté prázdno, ktoré premieňajú agni na tri šťavy ovplyvňujúce zdravie i temperament jednotlivca. Potrava, nápoje, zmyslové pôžitky, svetlo, čerstvý vzduch a duševná činnosť sa využívajú o. i. aj na vytvorenie správnej zmesi štiav. Ájurvéda zdôrazňuje posilňovanie centier energie tela označované ako čakry a tie sa stimulujú aplikáciou určitých rastlín na energetické body (externe) a užívaním (interne). 

Napríklad krčná čakra sa spája so štítnou žľazou a posilňuje ju klinček a železník. Ájurvédska medicína sa spája s liečbou celého človeka príslušnými liečivami pôsobiacimi na myseľ, telo i ducha a k tomu patria nielen aplikácie rastlín zamerané na určité stránky bytia, ale aj meditácie, telesné cvičenia, masáže teplými rastlinnými silicami, okiadzanie a aj obliekanie chorého do svetlých odevov.

Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.

Súvisiace liečivé rastliny