Sociálne podnikanie

Dr. Kresánek rozbieha projekty sociálneho podnikania a pôsobí ako integrátor spoločensky prospešných aktivít medzi jednotlivými komunitami.

Čo je to sociálne podnikanie?

Sociálne podnikanie je podnikateľská činnosť zameraná nie na zisk, ale na tvorbu spoločenskej hodnoty. Táto činnosť je zároveň trvalo udržateľná a nie je závislá od nenávratných príspevkov. 

Súčasťou sociálneho podnikania je aj zodpovedná filantropia. Táto slúži na naštartovanie projektov nekomerčného charakteru, ktoré neskôr dokážu žiť svojim vlastným životom.

Kúpou produktov a služieb Dr. Kresánek podporujete naše projekty, ktoré sú zložené z piatich základných lupienkov zodpovednosti:

  1. rozvoj detí a mládeže
  2. výskum a  vývoj v oblasti využitia liečivých rastlín,
  3. zdravý životný štýl a kvalita potravín, 
  4. ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj,
  5. aktívna občianska spoločnosť a sociálna inklúzia.

Viac o našich projektoch a patneroch sa dočítate v sekcii Realizujeme na našom Blogu a na Liečivej mape