Kategória ilustrácia - Náradia zberu liečivých rastlín

Náradia zberu liečivých rastlín

Pri každej pracovnej činnosti spravidla potrebujeme vhodné náradie. Nevyhnutné je aj pri zbere liečivých rastlín, či už zbierame príležitostne alebo profesionálne. Skvalitníme tým zber a za rovnaké časové obdobie nazbierame viac ako rukou.

Zbierame len druhy rastlín, ktoré dôverne poznáme. Rastliny musia byť čisté, zdravé a nenapadnuté škodcami. Jednotlivé časti rastlín zbierame v čase plného rozvoja v predpísanom období. Vo všetkých prípadoch je to za sucha, pri slnečnom počasí, bez rosy – nie počas večerného vlhka.

Pri zbere nesmieme nikdy zabúdať, že rastlinný materiál bude slúžiť ako liečivo. Vyhýbajme sa preto znečisteným prašným miestam či priestorom zapadnutým popolčekom.