Bedrovník lomikameňový

Pimpinella saxifraga

Apiaceae (Mrkvovité), Umbelliferae (Okoličnaté)
Ľudové názvy: bedernica, bederníček, bedrinec, chuť, lomikameň, trebník, sladká zelina
Česky: Bedrník obecný, Latinsky: Pimpinella saxifraga L.
Vlastnosti: Kardiakum
OBSAHUJE
5 receptov
Zberaná časť I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Pimpinellae radix Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - koreň Ikona zber - koreň Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - koreň Ikona zber - koreň Ikona - nezbiera sa
Pimpinellae herba Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa
Legenda:Ikona koreň koreňIkona vňať vňať

Botanický popis

Bedrovník lomikanmeňový je trváca bylina s vretenovitým koreňom. Byľ má jemne ryhovanú, listy perovito zložené, biele kvety v zložených okolíkoch.

Liečebne používaný koreň poskytuje aj príbuzný druh bedrovník väčší – Pimpinella major (L.) Huds., ktorý má až 1 m vysokú stonku ostro ryhovanú, kvety v okolíkoch s 9 – 15 okolíčkami (zložený okolík). Listy po rozdrvení nepríjemne páchnu. Kvitne v júni až októbri.

Výskyt

Bedrovník lomikameňový je hojný teplomilný druh výhrevných, kyprých, často kamenistých pôd. Bedrovník väčší rastie na lúkach, alpínskych lúkach, pri cestách, obľubuje hlinité, mierne vlhké, dusíkaté pôdy.