Alkohol a liečivé rastliny

7. December 2012

Alkohol a liečivé rastliny

Človek už od pradávna využíval enzýmové schopnosti baktérií a nižších húb na žiadanú zmenu svojej potravy a nápojov bez toho, aby vedel pravú podstatu tohto javu, a zrejme pri tom objavil alkohol, jeho účinky, a to bol vlastne začiatok výroby rozličných opojných nápojov, ktoré sú bez liečivých rastlín nekompletné.

Lieh sprevádza dejiny človeka od dávnoveku a je súčasťou jeho každodenného života – či ide o konzumenta liehovín alebo o prísneho abstinenta. Lieh je organickým rozpúšťadlom, dezinfekčným činidlom, súčasťou nemrznúcich zmesí, koncentrovanou energiou využívanou v čoraz väčšej miere pri výrobe pohonných zmesí.

 

Podstatná časť vyrobeného liehu sa teda spotrebúva na technické účely, iba menšia na potravinárske, na výrobu liehovín a octa. Od liehu závisí výroba liečiv, rôznych tinktúr, výťažkov, riedidiel, farieb, čiže život bez liehu je v podstate nemysliteľný.

 Akýsi lieh z vína vyrábali už starí Egypťania. Preukázateľne však výrobu liehu majú na svedomí arabskí lekári z 13.storočia. Silný vínový destilát poznali už v 10. storočí a ku cti im treba priznať, že ho používali výhradne na liečivé účely, a to iba externe. Toto jeho chvályhodné používanie vyjadruje aj arabský názov „al kehal“ - ušľachtilý, jemný – a destilačná nádoba „al ambik“. Bol len účinným „mazaním“ na reumatické údy a bolestivú dnu, na čom má však zásluhu prísny korán.

Prvé správy o pálenke a jej liečebnom použití priniesli do Európy križiacki rytieri a destilácia zaujala najprv iba laikov, až potom príslušníkov novovzniknutého lekárnického cechu, ktorí výrobu zdokonalili a ako „aqua vitae“ ju do 13. – 14. storočia tiež používali iba na externé liečenie.

O tom, ako sa to všetko zvrhlo si povieme nabudúce.