Slamiha piesočná

Helichrysum arenarium (L.) Moench.

Asteraceae (Astrovité)
Ľudové názvy: plesnivec piesočný, plesnivček piesočný, radostka, slamený kvet
Česky: Smil písečný, Anglicky: Strawflower, Francúzsky: Stoechas citrin , Nemecky: Sand-Strohblume , Španielsky: Manzanilla bastarda, Taliansky: Tigna­mica, Maďarsky: Homoki szalmagyopár; homok gyopár
OBSAHUJE
5 receptov
Zberaná časť I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Helichrysi flos Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - kvet Ikona zber - kvet Ikona zber - kvet Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa
Legenda:Ikona kvet kvet

Botanický popis

Slamiha piesočná je trváca bylina s prízemnými ružicami za mladi vlnatých, neskôr na líci lysa­vejúcich, stopkatých, obrátene kopijovi­tých Iistov a s 10-40 cm vysokými, jednoduchými, bielo vlnatými, striedavo a husto listnatými stonkami, zakonče­nými chocholíkovou metlinou úborov. Stonkové listy sú úzko kopijovité až čiar­kovité, sediace a končisté. Drobné úbory sú gulaté, majú viacradový zákrov zo su­cho kožovitých, zlatožltých až oranžo­vých listeňov a zlatožlté až oranžové rúrkovité kvety.

Podobné druhy sú z rodu Gnaphalium L., plesnivček (protěž), s kvetmi inak sfarbenými (zväčša až hnedé), alebo z rodu plešivec (Antennaria Gaertn.), český kociánek, s úbormi inak usporiada­nými alebo väčšími a inej farby (biele alebo ružové). Suchokvet ročný (Xeran­themum annuum L.) má jednotlivé úbory ružovej farby.

Výskyt

Druh žije na plytkých skalnatých pôdach a na nevýživných substrátoch vznikajúcich zvetraním kyslých hornín, ba príležitostne aj na čistých až hlinitých naviatych alebo naplavených pieskoch. Vyberá si výslnné, veľmi suché stano­vištia na stráňach do výšky 700 m.