Chlpánik obyčajný

Hieracium pilosella

Cichoriaceae (čakankovité)
Česky: Chlupáček zední, Latinsky: Pilosella officinarum
OBSAHUJE
1 recept
Zberaná časť I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hieracii pilosellae herba Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa
Legenda:Ikona vňať vňať

Botanický popis

Chlpánik je veľmi variabilný druh, bohatý na formy, ťažko odlíšiteľný od príbuzných – trváca bylina s dlhými výhonkami. Stonku má bez listov (stvol), 5 – 30 (50) cm, jednoúborovú, len s jazykovitými svetložltými kvetmi, na spodnej strane často červenkastými, listy v prízemnej ružici obrátene vajcovité, vlnaté, na rube sivobielo plstnaté. Kvitne v máji až septembri. Plody sú rebernaté nažky s chocholcom.

V názve rastliny uvádzame dve pomenovania. Staršie naše botanické kľúče na určovanie rastlín uvádzajú totiž iba rod jastrabník (Hieracium L., čeľaď astrovité, Asteraceae – jestřábník). Chýba teda osobitný rod chlpánik – Pilosella Hill. a čeľaď čakankovité – Cichoriaceae, vtedy rátaný medzi astrovité. Rod jastrabník je tu s počtom do 30 bez prechodných druhov a krížencov rastúcich u nás (Martinovský, J. a kol: Kľúč na určovanie rastlín. SPN, Bratislava 1960).

Vo vydaní z r. 1985 je však z čeľade astrovitých vyčlenená čeľaď čakankovitých, ktorá má úbory iba z jazykovitých kvetov a vytvorený aj osobitný rod chlpánik – Pilosella Hill., ktorého úbory vyrastajú priamo z prízemenej listovej ružice, teda má kvetonosné byle, stvoly bezlisté a jednoúborové. Jastrabník ich má v metline. Určovať však jednotlivé druhy oboch rodov je aj pre odborníka niekedy až priveľmi zložité a potrebuje na to najmenej tri kompletné exempláre kvitnúcej rastliny i rastliny so semenami.

Výskyt

Chlpánik je  veľmi častý druh rastúci v polosuchých trávnatých spoločenstvách, v suchomilných porastoch, na vresoviskách, pri cestách, v presvetlených lesoch, vyhýba sa zatieneným stanovištiam.

zámok Ponorte sa hlbšie do sveta liečivých rastlín Dr. Kresánka a získajte podrobné informácie k rastlinám
ako pestovanie, história a zaujímavosti, zber, sušenie, obsahové látky, fytoterapia, recepty, kozmetika,
homeopatia, nežiadúce účinky… a prístup k breviáru zdravia, fytoterapeutickým receptom, registrom
a ďalším špeciálnym edíciám. Pozrite si možnosti prístupu.
Možnosti prístupu