Alchemilka obyčajná

Alchemilla vulgaris

Rosaceae (Ružovité)
Ľudové názvy: husia nôžka, kondolík, rakovie zelie, divý muškát, rosička, hviezdoš
Česky: Kontryhel obecný, Anglicky: Lady’s mantel, Latinsky: Alchemilla xanthochlora Rothm., Francúzsky: Alchemille commune, Španielsky: Alquimilla, Taliansky: Alchemilla, Poľsky: Przywrotnik pospolity, Maďarsky: Közönseges pálastfü, Békal
OBSAHUJE
6 receptov
Zberaná časť I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Alchemillae herba Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona zber - vňať Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa
Alchemillae folium Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - list Ikona zber - list Ikona zber - list Ikona zber - list Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa
Alchemillae radix Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa Ikona zber - koreň Ikona zber - koreň Ikona - nezbiera sa Ikona - nezbiera sa
Legenda:Ikona vňať vňaťIkona list listIkona koreň koreň

Botanický popis

Alchemilka obyčajná, pasienková je u nás veľmi rozšírená, žltozelená je vzácnejšia, zväčša iba roztrúsená vo vyšších polohách. Obe sú trváce byliny vysoké 15 – 50 cm, listy majú sedem- až jedenásťlaločné, zúbkaté, v obryse okrúhlasto obličkové. Súkvetie je vrcholové, v hornej časti holá metlina zväzočkov. Kvety malé, zložené len z kališných lístkov, zelené.Na listových zuboch sa vyskytujú špeciálne vodné štrbiny – hydatódy, v ktorých sa za nocí vylučuje voda a to až v takom množstve, že steká do lievikovitej priehlbne listu (gutácia).

Výskyt

Alchemilka je u nás častá, rastie na lúkach, zriedkavejšie vo vlhkých zatrávnených lesoch a pri lesných cestách.Obľubuje hlinité, hlboké a mierne vlhké pôdy, čiastočne sa vyhýba vápniku v pôde.